Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

Abstrakt

Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem świadomego pozyskiwania dużych, prestiżowych programów miejskich takich jak uczelnie wyższe, przewidywanie skutków przestrzennych wyboru ich lokalizacji i umiejętność wykorzystania ich potencjału dla odnowy zdegradowanych struktur miejskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Załuski D.: Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta// ARCHITEKTURA-murator.. -., nr. nr 12 (147) (2006), s.10-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi