Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym

Abstrakt

W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych szlifowania jednostronnego ceramiki tlenkowej Al2O3 z zastosowaniem ściernic o spoiwie galwanicznym z ziarnami diamentowymi D107 i D64. Prototypowe ściernice charakteryzowały się różną wysokością warstwy spoiwa niklowego wpływającą na głębokość i trwałość utwierdzenia ziaren ściernych. Ściernice wykonano dla trzech warto- ści współczynnika hs wysokości warstwy spoiwa w stosunku do wymiarów ziaren zastosowanych ścierniw supertwardych. Przedstawiono uzyskane wartości ubytku materiałowego, parametrów chropowatości i falistości oraz temperatury przedmiotów obrabianych i narzędzi.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 84 - 89,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Deja M.: Szlifowanie jednostronne z wykorzystaniem ściernic o spoiwie galwanicznym// Mechanik. -., nr. 8-9 (2015), s.84-89
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2015.8-9.348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi