Sztokholm : Europejska Zielona Stolica 2010 : tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztokholm : Europejska Zielona Stolica 2010 : tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu

Abstrakt

Tytuł "The European Green Capital Award" (EGCA) jest co roku przyznawana miastu europejskiemu, które przoduje w promocji rozwiązań urbanistycznych przyjaznych środowisku naturalnemu. Tytuł "Zielonej Stolicy Europy 2010" przyznano stolicy Szwecji - Sztokholmowi. W ocenie ekspertów miasto Sztokholm zostało uhonorowane tytułem za długoterminową wizję ochrony środowiska. Eksperci podkreślają fakt, że około 95% populacji tego miasta żyje w odległości mniejszej niż 300 m do terenów zieleni miejskiej. Godne podziwu są również zamierzenia Sztokholmu, aby miasto było wolne od spalin do 2050 r.Miasto podjęło wiele działań, aby procentowy udział pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji zbiorowej był coraz większy i sztokholmski system transportu był bardziej przyjazny dla środowiska. Dzięki rozpowszechnianiu informacji o środowisku, zwiększeniu częstotliwości usług oraz inwestowaniu w nową infrastrukturę, rośnie liczba osób korzystających z transportu publicznego. W Sztokholmie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania, co gwarantuje, ze kwestie ekologiczne objęte są budżetem miasta, planami działań, raportami i monitoringiem. Wszyscy mieszkańcy mogą obserwować wyniki monitoringu środowiska na stronie internetowej.Zdobywcy tak prestiżowego tytułu jakim jest "The European Green Capital Award" mają możliwość pokazania mieszkańcom Europy i całemu światu, jak poprzez pracę nad środowiskiem miejskim, dane miasto może rozwijać się w sposób zrównoważony, wpływając jednocześnie na poprawę środowiska naturalnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 235 - 238,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Pawelska-Mazur M., Haustein E.: Sztokholm : Europejska Zielona Stolica 2010 : tytuł dla miasta przyjaznego środowisku naturalnemu// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 4 (2011), s.235-238
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi