Sztuka w przestrzeni publicznej miasta - konfrontacja czy dopełnienie? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztuka w przestrzeni publicznej miasta - konfrontacja czy dopełnienie?

Abstrakt

Celem artykułu jest próba pokazania języka dialogu sztuki publicznej i przestrzeni miejskiej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast strony 211 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dymnicka M.: Sztuka w przestrzeni publicznej miasta - konfrontacja czy dopełnienie?// Sztuka - kapitał kulturowy polskich miast/ ed. eds. Ewa Rewers, Agata Skórzyńska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2010, s.211-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi