Sztywna elastyczność - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztywna elastyczność

Abstrakt

Autor stawia pytanie czy można sobie wyobrazić studia na różnych poziomach kształcenia, realizowane na różnych kierunkach studiów w ramach wydziału, uczelni czy nawet we współpracy różnych uczelni? Obecnie obowiązujące przepisy sprawiają, że na studia drugiego stopnia można podjąć jedynie na kierunku pokrewnym do kierunku ukończonych studiów zawodowych. W opinii autora jest to sprzeczne z ideą Deklaracji Bolońskiej. Autor postuluje, aby uregulowania prawne w tej kwestii odłożyć do czasu zakończenia akredytacji wszystkich uczelni i nie usztywniać studiów wielostopniowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Forum Akademickie strony 38 - 39,
ISSN: 1233-0930
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi