Sztywne elementy skończone w modelowaniu drgań wirującej belki napędzanej silnikiem prądu stałego zasilanym z prostownika tyrystorowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sztywne elementy skończone w modelowaniu drgań wirującej belki napędzanej silnikiem prądu stałego zasilanym z prostownika tyrystorowego

Abstrakt

Praca opisuje zagadninia modelowania odkształcalnego elementu mechanicznego będącego częścią układu elektromechanicznego. Analizowanym układem mechanicznym jest płaski pręt odkształcalny. Układem napędzającym jest silnik prądu stałego zasilany z prostownika tyrystorowego. Analizowany element mechaniczny zamodelowano korzystając z metody sztywnych elementów skończonych. Równania dynamiki modelu wyznaczono korzystając z zasad opracowanych do modelowania układ wieloczłonowy o strukturze otwartego łańcucha kinematycznego. Do wymuszenia ruchu układu wykorzystano model silnika prądu stałego. Zamodelowano go za pomocą bilansu napięć obwodu twornika i relacji wiążących generowany moment obrotowy i natężenie płynącego prądu. Układem zasilania jest prosty prostownik tyrystorowy. Dla prostownika tego typu, typowa jest obecność krótkich, powtarzających się cyklicznie okresów braku napięcia zasilającego na wyjści z prostownika. Korzystając z metod numerycznych wyznaczane są drgania powstające w układzie. Analizowany jest wpływ wartości momentu hamującego silnik na wartości amplitud drgań mechanicznego elementu odkształcalnego.

Autor (1)

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Modelowanie Inżynierskie nr T. 5, strony 213 - 220,
ISSN: 1896-771X
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Sztywne elementy skończone w modelowaniu drgań wirującej belki napędzanej silnikiem prądu stałego zasilanym z prostownika tyrystorowego// Modelowanie Inżynierskie. -Vol. T. 5., iss. nr 36 (2008), s.213-220
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi