Szybkie elektrooptyczne układy próbkujące wykorzystujące ferroelektryczną ceramikę PLZT - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szybkie elektrooptyczne układy próbkujące wykorzystujące ferroelektryczną ceramikę PLZT

Abstrakt

W artykule omówiono konstrukcje elektrooptycznych układów próbkujących wykorzystujących ceramikę PLZT. Zaprezentowano także zagadnienia związane z pomiarami istotnych parametrów cienkich warstw tej ceramiki - grubości warstwy, współczynnika załamania i współczynnika elektrooptycznego. Przedstawiono kierunki dalszych prac.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R. 51, strony 116 - 118,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wierzba P.: Szybkie elektrooptyczne układy próbkujące wykorzystujące ferroelektryczną ceramikę PLZT// Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R. 51., nr. Nr 6 (2010), s.116-118
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi