Szybkie prototypowanie SCR w systemach automatyki napędu elektrycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szybkie prototypowanie SCR w systemach automatyki napędu elektrycznego

Abstrakt

Budowę układu napędowego poprzedza okres badań i prób uruchomieniowych poszczególnych elementów składowych. Sprawdzenie układu sterowania jest elementem, który wymaga najwięcej czasu, a błędy mogą spowodować uszkodzenia w części energoelektronicznej układu. W rozdziale przedstawiono metodę szybkiego prototypowania wykorzystywaną przy uruchamianiu nowych układów napędowych. Połączenie procesora sygnałowego z komputerem umożliwia szybkie zmiany nastaw regulatorów oraz obserwowanie ich wpływu na układ napędowy. Dzięki temu metoda umożliwia bardzo szybką weryfikacje algorytmu sterowania oraz nastaw regulatorów bez narażania producenta na szkody materialne.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania : praca zbiorowa strony 93 - 102
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Stec P., Krzemiński Z.: Szybkie prototypowanie SCR w systemach automatyki napędu elektrycznego// Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania : praca zbiorowa/ ed. ed. Zbigniew Zieliński. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2009, s.93-102
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi