Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły

Abstrakt

Tekst, na podstawie kalendarium wydarzeń historycznych, prezentuje kolejne fazy kształtowania krajobrazu Delty Wisły czyli Żuław Wiślanych. Opisano unikatowe cechy i właściwości ekspozycyjne i percepcyjne dzisiejszego krajobrazu Żuław. Omówiono przyczyny pozornej monotonności krajobrazu żuławskiego spowodowane niedostateczną popularnoością tego regionu i brakiem szczegółowego rozpoznania dla funkcji krajoznawczej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci strony 119 - 127
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lipińska B.: Tajemnica postaci krajobrazu Delty Wisły// Zachować podcień: zapisane w krajobrazie pamięci/ ed. eds. Anna Weronika Brzesińska, Joanna Poczobut. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Wydawnictwo Jasne, 2010, s.119-127
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi