Taking advantage of symmetries: gathering of asynchronous oblivious robots on a ring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Taking advantage of symmetries: gathering of asynchronous oblivious robots on a ring

Abstrakt

W pracy rozważano problem rendezvous (spotkania, zebrania) dla zbioru bezpamięciowych robotów umieszczonych na wierzchołkach cyklu nieskierowanego, niewyposażonych w urządzenia komunikacyjne. Przyjęto model systemu rozproszonego występujący w literaturze pod nazwą asynchronicznego systemu z cyklami Look-Compute-Move. Problem istnienia rozwiązania rozwiązano dla wszystkich konfiguracji poczatkowych składających się z więcej niż 18 robotów. Pokazano, że konfigurację taką można zebrać wtedy i tylko wtedy, gdy konfiguracja nie ma osi symetrii lub ma dokładnie jedną oś symetrii, przebiegającą przez przynajmniej jeden wierzchołek cyklu. Zamknięto w ten sposób zasadniczy problem otwarty stawiany w literaturze problemu.

Cytowania

  • 2 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2 7

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Principles of Distributed Systems strony 446 - 462
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Klasing R., Kosowski A., Navarra A.: Taking advantage of symmetries: gathering of asynchronous oblivious robots on a ring// Principles of Distributed Systems/ ed. eds. T.P. Baker [et al]. Berlin: Springer Verlag, 2008, s.446-462
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/978-3-540-92221-6_28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi