Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities

Abstrakt

Chemia Analityczna zajmuje się poszukiwaniem i opracowywaniem optymalnych strategii (metod i urządzeń) pozwalających na uzyskiwanie miarodajnych informacji dotyczących chemicznej natury różnych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu i przebiegających w nich procesach. Wykorzystanie informacji analitycznej jest bardzo szerokie. Otrzymany wynik jest towarem, tym droższym im jest bardziej miarodajny. Chemik analityk odpowiada służbowo, dyscyplinarnie, karnie i materialnie za miarodajność wyników analizy. Jest to wyzwanie stające przed prowadzącymi przedmiot Chemia Analityczna, a więc zapewnienie jakości wyniku i kontrola tej jakości. Komisja Nauczania Komitetu Chemii Analitycznej PAN przeprowadziła ankietę dotyczącą stanu nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Otrzymaliśmy wypełnione ankiety z 32 ośrodków, w tym ze wszystkich największych uniwersytetów oraz politechnik. Ankiety te dały podstawę do opracowania obszernego raportu o stanie nauczania Chemii Analitycznej na wyższych uczelniach w Polsce. Wśród ujętych w raporcie znalazło się 14 uniwersytetów, 6 uniwersytetów medycznych, 2 uniwersytety przyrodnicze i 10 politechnik.Zebrane informacje umożliwiły zestawienie i porównanie następujących zagadnień:1. rodzajów prowadzonych zajęć, osoby prowadzące zajęcia (kwalifikacje i staż);2. posiadane wyposażenie (aparatura);3. porównania programów nauczania w poszczególnych typach uczelni;4. zestawienia rodzajów pomocy dydaktycznych stosowanych w poszczególnych ośrodkach oraz ich dostępności (instrukcje do ćwiczeń i aparatów, materiały w internecie, skrypty, książki itp.);5. zestawienia form kontroli jakości otrzymanych wyników w laboratoriach chemii analitycznej (walidacja metod, badania międzylaboratoryjne, materiały odniesienia);6. ocenę aktywności poszczególnych uczelni w ramach programów międzynarodowych związanych z Chemią Analityczną, w tym: Erasmus, Erasmus-Mundus, CEPUS itp. 7. zestawienia krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych, z którymi współpracują uczelnie polskie w ramach przedmiotu Chemia Analityczna (dyplomy, doktoraty, kursy);8. zestawienia innych, poza programowych form uczenia Chemii Analitycznej (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, szkolenia);9. zestawienie stopni i tytułów uzyskiwanych w ramach dziedziny Chemia Analityczna (dyplomy, doktoraty, habilitacje, tytuły naukowe profesora).Nauczanie Chemii Analitycznej w Polsce spełnia, jeśli chodzi o treści programowe, kryteria opracowane przez Komisję Nauczania Chemii Analitycznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN. W proces dydaktyczny zaangażowana jest doświadczona kadra naukowa o wysokich kwalifikacjach, a wyposażenia laboratoriów spełniają wymogi nowoczesnych dydaktycznych laboratoriów analitycznych. Uważam, że jesteśmy pod tym względem powyżej średniej europejskiej, ale pamiętać należy o konieczności uzupełniania i modernizacji istniejącej aparatury. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do zawodu i, ze względu na swoje umiejętności i wiedzę, łatwo znajdują zatrudnienie również za granicą lub kontynuują studia na studiach doktoranckich w Polsce i na uniwersytetach zagranicznych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANALYTICAL LETTERS nr 43, strony 1230 - 1241,
ISSN: 0003-2719
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Biziuk M., Namieśnik J.: Teaching of Analytical Chemistry in Polisch Universities// ANALYTICAL LETTERS. -Vol. 43, nr. iss. 7-8 (2010), s.1230-1241
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/00032710903518658
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi