Teaching simulation methods in a university - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teaching simulation methods in a university

Abstrakt

Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym środowisku gospodarczym wymagają od menedżerów stosowania narzędzi umożliwiających identyfikację pojawiających się szans i zagrożeń oraz wspomagających procesy podejmowania decyzji. Symulacje komputerowe było stosowane przez firmy już w latach pięćdziesiątych w celu rozwiązywania problemów z zakresu zwiększenia wydajności, obniżki kosztów czy też zwiększenia dochodowości . Współcześnie modelowanie może mieć zastosowanie w procesie analizowania i usprawniania współczesnych technik zwiększających efektywność systemów zarządzania, takich jak: Total Quality Management (TQM), Just In Time (JiT), Business Process Reengineering (BRP), Activity Based Costing (ABC) czy Activity Based Management (ABM) . Wszystkie powyższe metody mają na celu udoskonalenie procesów biznesowych, zmniejszenie kosztów oraz poprawę jakości produktów i usług. Niestety, jak pokazują badania , wciąż niewiele firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z aplikacji służących do modelowania i symulacji pewnych aspektów przedsiębiorstwa. Nauczanie metod symulacyjnych w szkołach wyższych może przyczynić się (w dłuższym czasie) do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. Zatem należy w taki sposób upowszechniać narzędzi i metody symulacji, aby przyszli menedżerowie/ pracownicy umieli je wykorzystać w codziennej pracy. Wśród studentów, którzy zrealizowali program nauczania przedmiotu "Modelowanie symulacyjne" na studiach magisterskich uzupełniających w semestrze letnim 2005/2006 przeprowadzono badania mające na celu stwierdzenie, w jaki sposób studenci postrzegają możliwości zastosowania metod symulacyjnych w pracy zawodowej. Badania opinii przeprowadzono zarówno wśród studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
TRANSCOMP 2006 : 10th International Conference ''Computer Systems Aided science, Industry and Transport'' = X Międzynarodowa Konferencja '' Komputerowe Systemy Wspomagania nauki, Przemysłu i Transportu'', Zakopane, 4-7 December 2006. Vol.1 strony 281 - 286
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Teaching simulation methods in a university// TRANSCOMP 2006 : 10th International Conference ''Computer Systems Aided science, Industry and Transport'' = X Międzynarodowa Konferencja '' Komputerowe Systemy Wspomagania nauki, Przemysłu i Transportu'', Zakopane, 4-7 December 2006. Vol.1/ ed. ed. by Zbigniew Łukasik, Zygmunt Strzyżakowski ; Kasimir Pulaski Technical University of Radom. Transport Faculty [et al.]. Zakopane: Politechnika Radomska im. J. Pułaskiego, 2006, s.281-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi