Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej

Abstrakt

Powszechnie wykorzystuje się przetwarzanie w chmurze ze względu na redukcję kosztów zakupu sprzętu oraz łatwość zarządzania środowiskiem. W artykule zaproponowano architekturę prywatnej chmury obliczeniowej opracowanej i uruchomionej na Politechnice Gdańskiej, w ramach której wdrożono nowy portal MOST Wiedzy. Technologia wykorzystana do budowy zarówno chmury, jak i portalu wykorzystuje jedynie rozwiązania open source. Omówiono aspekty niezawodności takiego rozwiązania rozważając wysoką dostępność, łatwość utrzymania i wydajność. Wykorzystana architektura składająca się z bezstanowych usług typu REST jest elastyczna i pozwala na wytwarzanie zgodne z metodologią TDD (test-driven development), co wpływa na wyższą jakość oprogramowania. Programowanie funkcyjne umożliwiło sterowanie wykonaniem w sposób bardziej wydajnym niż z wykorzystaniem tradycyjnej w języku Java obsługi wyjątków. W ten sposób proces wytwarzania jest bardzo efektywny, a oprogramowanie wynikowe szybsze i wyższej jakości.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi strony 1 - 6
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Lubomski P., Pszczoliński P., Kalinowski A.: Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej// INFOBAZY 2017 – Bazy Danych dla Nauki – dane, wiedza, e-usługi/ Gdańsk: , 2017, s.1-6
Bibliografia: test
 1. Q. Zhang, L. Cheng, and R. Boutaba, "Cloud computing: State-of-the-art and research challenges," Journal of Internet Services and Applications, vol. 1, no. 1, pp. 7-18, 2010. otwiera się w nowej karcie
 2. P. Lubomski, A. Kalinowski, and H. Krawczyk, "Multi-level Virtualization and Its Impact on System Performance in Cloud Computing," in Communications in Computer and Information Science, vol. 608, 2016, pp. 247-259. otwiera się w nowej karcie
 3. D. Bernstein, "Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes," IEEE Cloud Computing, vol. 1, no. 3, pp. 81-84, 2014. otwiera się w nowej karcie
 4. R. Van den Bossche, K. Vanmechelen, and J. Broeckhove, "Cost-Optimal Scheduling in Hybrid IaaS Clouds for Deadline Constrained Workloads," in 2010 IEEE 3rd International Conference on Cloud Computing, 2010, pp. 228-235. otwiera się w nowej karcie
 5. L. Richardson and S. Ruby, RESTful Web Services. 2008.
 6. J. Han, E. Haihong, G. Le, and J. Du, "Survey on NoSQL database," in Proceedings -2011 6th International Conference on Pervasive Computing and Applications, ICPCA 2011, 2011, pp. 363-366.
 7. S. Hammond and D. Umphress, "Test driven development: the state of the practice," Proceedings of the 50th Annual Southeast Regional Conference, pp. 158-163, 2012. otwiera się w nowej karcie
 8. "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy." [Online]. otwiera się w nowej karcie
 9. "Creative Commons Licenses," 2015. [Online]. Available: http://creativecommons.org/licenses/. otwiera się w nowej karcie
 10. "Nginx Ingress Controller." [Online]. Available: https://github.com/kubernetes/ingress/tree/master/controllers/nginx. [Accessed: 12-May- 2017]. otwiera się w nowej karcie
 11. [11] "Production-Grade Container Orchestration." [Online]. Available: https://kubernetes.io/. [Accessed: 12-May-2017]. otwiera się w nowej karcie
 12. [12] "Operating etcd clusters for Kubernetes." [Online]. Available: https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/configure-etcd/. [Accessed: 12- May-2017]. otwiera się w nowej karcie
 13. [13] "GlusterFS -Storage for your Cloud." [Online]. Available: https://www.gluster.org. [Accessed: 23-Aug-2017]. otwiera się w nowej karcie
 14. [14] "Weave Cloud: Simplify Containers & Microservices." [Online]. Available: https://www.weave.works/. [Accessed: 23-Aug-2017]. otwiera się w nowej karcie
 15. [15] "Pods." [Online]. Available: https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/pod/. [Accessed: 23-Aug-2017]. otwiera się w nowej karcie
 16. A. Balalaie, A. Heydarnoori, and P. Jamshidi, "Microservices Architecture Enables DevOps: Migration to a Cloud-Native Architecture," IEEE Software, vol. 33, no. 3, pp. 42-52, May 2016. otwiera się w nowej karcie
 17. V. Subramaniam, "Functional Programming in Java: Harnessing the Power of Java 8 Lambda Expressions," Harnessing the Power of Java 8 Lambda Expressions, p. 171, 2014.
 18. Artykuł powstał w ramach projektu "Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy -MOST Wiedzy" -umowa nr POPC.02.03.01-00-0014/16-00. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi