Techniczne możliwości rewitalizacji kratowych wiaduktów łukowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniczne możliwości rewitalizacji kratowych wiaduktów łukowych

Abstrakt

Środowisko inżynierskie wykazuje w ostatnim czasie dużą troskę o zabytkowe obiekty mostowe, czego przejawem są próby ratowania historycznych budowli. W artykule zaprezentowano wyniki rozważań dotyczących remontu i wzmocnienia przęsła historycznego wiaduktu o konstrukcji z łuków kratowych. Celem prac było uzyskanie klasy obciążeń "A" dla przęseł przy zachowaniu oryginalnych konstrukcji łuków. Przedstawiono rezultaty analizy statyczno - wytrzymałościowej w dwóch wariantach, ze wskazaniem na rozwiązanie gwarantujące największą nośność przy jednoczesnym zachowaniu ogólnego charakteru konstrukcji. Metoda ta może być podejściem typowym dla wzmocnienia historycznych mostów łukowych. W pracy zamieszczono również ogólne rysunki konstrukcji przęsła i propozycje nowych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Żółtowski K., Szafrański M.: Techniczne możliwości rewitalizacji kratowych wiaduktów łukowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi