Technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w badaniach analitycznych żywności. Solid-phase microextraction (SPME) in food analysis-review - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w badaniach analitycznych żywności. Solid-phase microextraction (SPME) in food analysis-review

Abstrakt

W pracy przedstawiono studium literaturowe dotyczące zastosowania technik SPME, jako metody izolacji i wzbogacania zanieczyszczeń, związków zapachowych i smakowych oraz dodatków funkcjonalnych z próbek żywności. Przedstawiono także czynniki wpływające na efektywność procesu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, wybrane chromatogramy obrazujące ten wpływ oraz tabelaryczne zestawienie przykładów zastosowań SPME do badań żywności.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ecological Chemistry and Engineering S - Chemia i Inżynieria Ekologiczna S nr 9, strony 1117 - 1133,
ISSN: 1898-6196
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Michulec M., Curyło J., Wardencki W.: Technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME) w badaniach analitycznych żywności. Solid-phase microextraction (SPME) in food analysis-review// Ecological Chemistry and Engineering = Chemia i Inżynieria Ekologiczna. -Vol. 9., nr. 10 (2002), s.1117-1133
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi