Technika wirtualizacji dźwięku wykorzystująca odpowiedzi impulsowe zarejestrowane za pomocą sztucznej głowy w komorze bezdechowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika wirtualizacji dźwięku wykorzystująca odpowiedzi impulsowe zarejestrowane za pomocą sztucznej głowy w komorze bezdechowej

Abstrakt

Przedstawiono opracowany w Katedrze Systemów Multimedialnych WETI PG, komputerowy system przetwarzania sygnałów. Zadaniem systemu jest prawidłowe umieszczenie wirtualnego źródła dźwięku w panoramie dookólnej. W ostatniej części pracy pokazano uzyskane wyniki testów dokładności lokalizacji wirtualnych źródeł dźwięku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 73 - 78,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Maziewski P.: Technika wirtualizacji dźwięku wykorzystująca odpowiedzi impulsowe zarejestrowane za pomocą sztucznej głowy w komorze bezdechowej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 19 (2003), s.73-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi