Technika wirtualnego prototypownia wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technika wirtualnego prototypownia wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych

Abstrakt

Przedstawiono rozważania dotyczące problemów nadzorowania drgań podczas frezowania wielkogabarytowych przedmiotów podatnych, z wykorzystaniem nowego sposobu dopasowania prędkości obrotowej wirującego narzędzia. Dotychczas powszechnie stosowana w pracach naukowych i badaniach przemysłowych modalna procedura nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany polegała na uwzględnieniu jedynie własności dynamicznych przedmiotu obrabianego. Takie podejście jest niewystarczające, jeżeli o stanie dynamiki systemu obrabiarka-uchwyt-przedmiot-narzędzie (OUPN) decydują również własności dynamiczne procesu obróbkowego oraz zmienne w czasie warunki skrawania. Proponowana modyfikacja sposobu wyznaczania optymalnej prędkości obrotowej wrzeciona polega na powtarzalnej zmianie podstawowej wartości prędkości obrotowej, aż do momentu uzyskania optymalnego stanu drgań przedmiotu, ocenianego na podstawie wartości RMS (ang. Root Mean Square – wartość skuteczna) drgań w dziedzinie czasu, oraz wartości dominujących „szczytów” w widmie amplitudowym. Skuteczność proponowanego sposobu nadzorowania drgań w procesie frezowania przedmiotów wielkogabarytowych potwierdzono wykorzystując dedykowaną technikę projektowania mechatronicznego, czyli wirtualne prototypowanie wspomagane eksperymentem pomiarowym (WPWE). Eksperyment pomiarowy posłużył do walidacji (oceny zgodności) modelu obliczeniowego przedmiotu zamocowanego na obrabiarce, z obiektem rzeczywistym.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 28 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Projektowanie mechatroniczne zagadnienia wybrane strony 59 - 66
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kaliński K. J., Galewski M., Mazur M., Morawska N.: Technika wirtualnego prototypownia wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych// Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane/ ed. Michał Mańka Kraków: Katedra Robotyki i Mechatroniki AGH, 2017, s.59-66
Bibliografia: test
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi