Techniki minimalizacji interferencji zewnętrznych w systemie LTE / LTE-advanced w łączu w dół - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Techniki minimalizacji interferencji zewnętrznych w systemie LTE / LTE-advanced w łączu w dół

Abstrakt

W referacie opisano ważne aspekty badawcze dotyczące sieci komórkowej LTE / LTE-Advanced. Scharakteryzowano techniki zmniejszenia wpływu interferencji współnokanałowych, pochodzących od stacji bazowych z komórek sąsiadujących z komórką macierzystą, na jakość sygnałów odbieranych. Metody te polegają na odpowiednim sposobie przydziału zasobów radiowych w stacjach bazowych.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 492 - 495,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gajewski S.: Techniki minimalizacji interferencji zewnętrznych w systemie LTE / LTE-advanced w łączu w dół// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 6 (2010), s.492-495
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi