Technisch-wirtschaftliche Analyse verschiedener Moglichkeiten zur Energie versorgung einer historischen Stadtvilla. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technisch-wirtschaftliche Analyse verschiedener Moglichkeiten zur Energie versorgung einer historischen Stadtvilla.

Abstrakt

W pracy rozważono kilka wybranych wariantów systemów grzewczych i grzewczo-elektrycznych możliwych do zainstalowania w willi o znaczeniu historycznym. Przedstawiono wyniki analizy technicznej i ekonomicznej systemów opartych na: klasycznym kotle wodnym opalanym gazem ziemnym, module termomechanicznym(silnik spalinowy+generator energii elektrycznej), pompie ciepła napędzanej silnikiem spalinowym na gaz ziemny, ogniwie paliwowym. Analizę techniczno-ekonomiczną poprzedziło opracowanie tygodniowych i miesięcznych wykresów zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego dla rozpatrywanego obiektu.

Matthias Ahlhaus, Krzysztof Przysowa, Janusz Cieśliński. (2002). Technisch-wirtschaftliche Analyse verschiedener Moglichkeiten zur Energie versorgung einer historischen Stadtvilla.. Heat Transfer And Renevable Sources Of Energy 2002.proceedings Of The Ninth International Symposium On Heat Transfer And Renewable Sources Of Energy., 555-565. Retrieved from

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Heat transfer and renevable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. strony 555 - 565
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Ahlhaus M., Przysowa K., Cieśliński J.: Technisch-wirtschaftliche Analyse verschiedener Moglichkeiten zur Energie versorgung einer historischen Stadtvilla. // Heat transfer and renevable sources of energy 2002.Proceedings of the Ninth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. / ed. J. Mikielewicz, W. Nowak. Szczecin: Wydaw. Ucz.P. Szczec, 2002, s.555-565

wyświetlono 0 razy

Meta Tagi