Technologia biomems - przegląd zastosowań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia biomems - przegląd zastosowań

Abstrakt

The paper reviews the issues related to technology, MEMS (Micro-Electro Systems-Mechanical) in the context of applications in biotechnology and biomedical systems. Systems of this type, with applications in biology and medicine, have the name of our common BioMEMS systems. This pertains to a wide range of technology BioMEMS. The aim of this study is to determine future medical MEMS microphones with particular emphasis on their application in the treatment of ear (middle ear implants). W referacie dokonano przeglądu zagadnień związanych z technologią MEMS (Systemy Micro-Electro-Mechaniczne) w kontekście zastosowań w systemach biomedycznych i w biotechnologii. Systemy tego typu, mające zastosowania w biologii i medycynie naszą wspólną nazwę systemów BioMEMS. Niniejszy przegląd do szeroko pojętej technologii BioMEMS, stanowi wstęp teoretyczny do prac projektowych w tej dziedzinie - w pierwszej kolejności do badań nad mikrofonami MEMS realizowanych w ramach pracy inżynierskiej M. Łukaszewicz. Celem tej pracy jest określenie przyszłych zastosowań medycznych mikrofonów MEMS ze szczególnym uwzględnieniem ich aplikacji w leczeniu narządu słuchu (implanty ucha środkowego).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012 strony 557 - 564
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Łukaszewicz M., Czyżewski A.: Technologia biomems - przegląd zastosowań// ICT Young 2012: II konferencja Studentów i Doktorantów Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki, Automatyki i Robotyki : materiały konferencyjne, Gdańsk, 26-27.05.2012/ : , 2012, s.557-564
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 194 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi