Technologia budowy domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej odpornych na wpływy dynamiczne-Eksperymentalne badania modeli ścian zewnętrznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia budowy domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej odpornych na wpływy dynamiczne-Eksperymentalne badania modeli ścian zewnętrznych

Abstrakt

Drewno to najstarszy i jednocześnie najszerzej stosowany materiał w budownictwie. Dosztywnienie konstrukcji drewnianych, a co za tym idzie zwiększanie częstotliwości drgań własnych takich konstrukcji przyczynia się do poprawienia ich odporność na oddziaływania dynamiczne, w tym na wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych na specjalnie w tym celu zaprojektowanym stanowisku badawczym, w trakcie których poddawano wymuszeniom harmonicznym dwa fragmenty zewnętrznych ścian konstrukcyjnych drewnianego budynku szkieletowego. Do badań zostały użyte dwa elementy ścienne, z których jeden wykonany w technologii tradycyjnej wypełniony był wełną mineralną, drugi natomiast wypełniono pianką poliuretanową. Badania przeprowadzono dla częstotliwości wymuszenia: 0,5Hz; 1,0Hz; 2,0Hz i 5,0Hz dla różnej wartości zadanego przemieszczenia. Na podstawie badań uzyskano pętle histerezy, na podstawie których wyliczona została wartość tłumienia oraz sztywność każdego z elementów badawczych. Otrzymane na podstawie badań wyniki wskazują jednoznacznie, iż wypełnienie przestrzeni między szkieletem ściany drewnianego budynku szkieletowego pianką poliuretanową znacznie usztywnia konstrukcję takiego budynku oraz prowadzi do wzrostu wartości tłumienia przyczyniając się do zwiększenia odporności dynamicznej konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 6 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2013 Inżynieria Morska i Geotechnika [Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska])

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 405 - 407,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Szczepański M., Jankowski R.: Technologia budowy domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej odpornych na wpływy dynamiczne-Eksperymentalne badania modeli ścian zewnętrznych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2013), s.405-407
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 90 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi