Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities

Abstrakt

Architektura budynków szpitalnych kreowana jest pod silnym wpływem wymagań sanitarno-higienicznych oraz wytycznych wynikających z charakteru świadczonych usług medycznych. Naczelną rolę odgrywa tu technologia medyczna, która jest zasobem wiedzy, procesów organizacyjnych i środków fizycznych uczestniczących w realizacji zdefiniowanych świadczeń zdrowotnych. Istotnym elementem takiej kreacji architektonicznej jest szereg procesów technologicznych realizowanych przez personel przy wsparciu aparatury i wyposażenia obiektu. Wraz z postępującym rozwojem cywilizacyjnym następuje dynamiczne poszerzanie możliwości diagnostycznych i zabiegowych.Współczesna technologia sprzyja również transformacji formalnej jednostek leczniczych, między innymi przejmowaniu przez przychodnie, rozumiane jako obiekty opieki zdrowotnej otwartej, kompetencji jednostek opieki zdrowotnej zamkniętej w zakresie usług diagnostycznych i realizowanych procedur medycznych. Przebiega to zgodnie z aktualną polityką zdrowia publicznego prowadzoną w Polsce i w innych krajach europejskich, w wyniku której dochodzi do stopniowego zastępowania tradycyjnej opieki szpitalnej przez kombinację opieki ambulatoryjnej (jednodniowej) i opieki długoterminowej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawić współczesne możliwości technologii medycznej i jej wpływ na kształtowanie architektury obiektów świadczących usługi medyczne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Architektura Służby Zdrowia. Problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare architecture. Issues in the design process. An overview of research conducted by the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology strony 61 - 74
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Gębczyńska-Janowicz A., Janowicz R.: Technologia medyczna w obiektach świadczących usługi lecznicze- Medical technology in healthcare facilities// Architektura Służby Zdrowia. Problematyka projektowania. Przegląd kierunków badań prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej = Healthcare architecture. Issues in the design process. An overview of research conducted by the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology/ ed. Gębczyńska-Janowicz Agnieszka; Idem Robert Gdansk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.61-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi