Technologia robót torowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia robót torowych

Abstrakt

Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania i zgrzewania szyn oraz ich reprofilacji. Przedstawione zostały nowoczesne metody, rozwiązania technologiczne i wysokowydajne maszyny torowe wykorzystywane przez zarządców infrastruktury na świecie. Trzy ostatnie rozdziały opisują technologie napraw głównych rozjazdów, nawierzchni podsypkowej i podtorza kolejowego. Szczegółowo omówione zostały nowoczesne maszyny torowe wykorzystywane przy budowie i naprawach dróg szynowych oraz mechanizacja procesów technologicznych. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków budownictwo i transport, szczególnie na specjalnościach związanych z budową i utrzymaniem dróg szynowych. Z uwagi na zakres omówionej tematyki przydatna będzie również pracownikom przedsiębiorstw zajmujących się utrzymaniem i naprawą dróg szynowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Technologia robót torowych. Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2017.261 s. ISBN 978-83-7348-691-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 404 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi