Technologia spalania HiTAC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia spalania HiTAC

Abstrakt

Narastające globalne zapotrzebowanie energetyczne, oraz wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa zaowocowały dużym zainteresowaniem przedsiębiorców nowymi technologiami spalania. Jedną z innowacyjnych technologii spalania wychodzącą na przeciw i spełniającą oczekiwania przemysłu jest technologia spalania HiTAC (ang. High Temperature Air Combustion). Technologia ta pozwala na optymalne egzergiczne pozyskiwanie energii w postaci ciepła, przy obniżonej emisji toksycznych gazowych produktów reakcji spalania (NOx, CO). Przedstawiona technologia została przeanalizowana i zoptymalizowana w trakcie projektów badawczych przeprowadzanych na Politechnice Gdańskiej, przy współpracy z jednostkami naukowymi z całego świata ( Royal Institute of Technology, Sztokholm ). W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań, wpływu temperatury i procentowej zawartości tlenu, w strumieniu gazu utleniającego (spaliny o kontrolowanym stężeniu O2) na obecność ubocznych produktów spalania (NOx) wysokokalorycznego paliwa (butan) w komorze spalania HiTAC.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 735 - 737,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Karpiński B., Szkodo M., Stąsiek J., Szewczuk P.: Technologia spalania HiTAC// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 12 (2014), s.735-737
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi