Technologia utylizacji i gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologia utylizacji i gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych

Abstrakt

Omówiono powstawanie osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Podano ilości powstających osadów oraz procesy, jakim są one poddawane. Osady ściekowe posiadają parametry takie jak niski silnie shumifikowany torf albo organiczne osady denne w jeziorach eutroficznych. Osady mogą być wykorzystane do nawożenia gleb albo jako opał. Wskazano na celowość termicznej utylizacji osadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Innowacyjne Rozwiązania Techniczne i Organizacyjne w Przedsiębiorstwach Wodociągowo-Kanalizacyjnych : materiały z konferencji naukowo-technicznej, Bielsko-Biała, Szczyrk, 10-12 października 2007 strony 201 - 213
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Kowalik P.: Technologia utylizacji i gospodarczego wykorzystania osadów ściekowych// Innowacyjne Rozwiązania Techniczne i Organizacyjne w Przedsiębiorstwach Wodociągowo-Kanalizacyjnych : materiały z konferencji naukowo-technicznej, Bielsko-Biała, Szczyrk, 10-12 października 2007/ ed. red. nauk. B. Więzik Bielsko-Biała: AQUA, 2007, s.201-213
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi