Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w.

Abstrakt

Nie ulega wątpliwości, że od pojawienia się pierwszych zastosowań narzędzi informatycznych w biznesie poczyniono olbrzymie postępy. Na przestrzeni lat zmienił się nie tylko zakres, ale i rola, jaką pełnią technologie informacyjne w organizacji: od implementacji narzędzi służących do automatyzacji rutynowych procesów, poprzez narzędzia umożliwiające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, do rozwiązań umożliwiających zarządzanie relacjami z klientami, czy też prowadzenia działalności podstawowej przez Internet. W rozdziale przedstwiono wyniki badań (w tym własnych) dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych w małych przedsiębiorstwach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne aspekty informatyzacji strony 101 - 111
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Grzesiak M.: Technologie informacyjne jako narzędzia menedżera XXI w.// Współczesne aspekty informatyzacji/ ed. Jan Goliński, Kazimierz Krauze. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2008, s.101-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi