Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych

Abstrakt

W rozdziale zostały zaprezentowane technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych. Autor przedstawił jako pierwszą krótką charakterystykę środowisk sztucznej inteligencji a następnie na tym tle scharakteryzował rolę i miejsce systemów ekspertowych. Zaprezentował m.in. ich architekturę oraz wskazał na cykl projektowania systemu ekspertowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju strony 69 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sitek T.: Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji systemów inteligentnych// Zarządzanie technologiami informatycznymi : stan i perspektywy rozwoju/ ed. pod redakcją Cezarego Orłowskiego. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2006, s.69-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi