Telemedycyna - czy może być interaktywna? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Telemedycyna - czy może być interaktywna?

Abstrakt

Artykuł zauważa ważną rolę i szybki rozwój telemedycyny. Obecnie aplikacje telemedyczne, stają się nawet jednym ze zwrotnych motorów napędowych przyśpieszających rozwój elektroniki i teleinformatyki. Wykorzystanie istniejącej technologii dla poprawy jakości życia społeczeństwa staje się w związku z tym zadaniem ważnym i pilnym. Nieliczne są wciąż jeszcze aplikacje interaktywne, tzn. takie, które zawierają elementy diagnostyki (telepatologia, teleradiologia), względnie nadzoru nad pacjentem lub nawet terapii. Od rozwoju tego rodzaju aplikacji będzie zależało, czy naprawdę uda się wdrożyć technologie teleinformatyczne do masowej obsługi pacjentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekspert Medyczny strony 39 - 41,
ISSN: 1111-1111
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Skarżyński H.: Telemedycyna - czy może być interaktywna?// Ekspert Medyczny. -., nr. 4 (2002), s.39-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi