Tematyka zbiorników i silosów w pracach Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tematyka zbiorników i silosów w pracach Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie

Abstrakt

W artykule opisano prace badawcze realizowane w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie. Przedstawiono zakres, metodykę i wyniki badań modelowych oraz analiz numerycznych dotyczących obciążenia wiatrem dwupłaszczowego pionowego zbiornika walcowego oraz stateczności stalowych powłok walcowych obciążonych podciśnieniem z uwzględnieniem wpływu imperfekcji geometrycznych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 306 - 312,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Ziółko J., Perliński A., Białek T., Heizig T.: Tematyka zbiorników i silosów w pracach Katedry Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.306-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi