Tendencje i trendy rozwojowe sieciowych usług biznesowych w zintegrowanych aplikacjach internetowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tendencje i trendy rozwojowe sieciowych usług biznesowych w zintegrowanych aplikacjach internetowych

Abstrakt

W sposób kompleksowy przedstawiono szerokie spektrum usług biznesowych dostępnych w ogólnie pojętej sieci Internet. Na przykładach witryn portali handlowych (usługi komercyjne), sieci dostępowych (platformy komunikacyjne) oraz portali bankowych (płatności) zaprezentowano model dostępności do usług operacyjnych zarówno z platform mobilnych jak i związanych z infrastrukturą stacjonarną. Pokazano możliwości wzajemnej integracji zorientowanej zarówno na stronę biznesową, jak i kliencką. Omówiono aktualny stan oraz opracowano wymagania dotyczące tego typu integracji. Z drugiej strony, przedstawiono oczekiwania oraz potrzeby aktywnej i dynamicznej generacji użytkowników sieci globalnej w obszarze funkcjonalności oraz dostępności do usług biznesowych i dokonano oceny stopnia zaspokojenia tych potrzeb w praktyce.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego strony 191 - 199,
ISSN: 2080-6302
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Tendencje i trendy rozwojowe sieciowych usług biznesowych w zintegrowanych aplikacjach internetowych// Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. -., nr. 8 (2011), s.191-199
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi