Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych

Abstrakt

Sieci bezprzewodowe, szczególnie komórkowe 92, 2,5 i 3G), stanowią istotny segment rynku telekomunikacyjnego. Coraz większe jest też znaczenie szerokopasmowych sieci pakietowych. Na rynku dostępnych jest szereg standardowych rozwiązań takich sieci - od sieci ''osobistych'' PAN (Personal Area anetwirks), poprzez sieci WLAN (Wireless LAN) i WMAN, do propozycji WWWAN. Wybrane technologie bezprzewodowe, ich podstawowe cechy i parametry przedstawione zostały w referacie. Wskazano na tendencje w rozwoju pakietowycjh sieci bezprzewodowych, ukazując też obszary potencjalnych zastosowań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności strony 591 - 609
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Woźniak J., Nowicki K., Pszenny M.: Tendencje w rozwoju pakietowych sieci bezprzewodowych// W: Automatyzacja i eksploatacja systemów sterowania i łączności/ ed. Z. Kitowski, J. Lisowski Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej, 2005, s.591-609
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi