Teoretyczna analiza wpływu kierunku fali detonacyjne na krzywiznę bimetalowego pasma Al-Cu w asymetrycznym procesie walcowania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoretyczna analiza wpływu kierunku fali detonacyjne na krzywiznę bimetalowego pasma Al-Cu w asymetrycznym procesie walcowania.

Abstrakt

Przedstawiono wpływ kierunku rozchodzenia się fali detonacji na wartość naprężeń uplastyczniających materiałów tworzących blachę bimetalową Al-Cu. Przy użyciu programu FORGE-2D analizowano wpływ walcowania asymetrycznego na krzywiznę walcowanego pasma.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA strony 189 - 192,
ISSN: 0137-2335
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R.: Teoretyczna analiza wpływu kierunku fali detonacyjne na krzywiznę bimetalowego pasma Al-Cu w asymetrycznym procesie walcowania.// PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA. -., nr. 207 (2005), s.189-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi