Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym

Abstrakt

Omówiono specyficzne różnice dotyczące teorii agencji i stewarda, odwołując sie do alternatywnych modeli natury człowieka. Przytoczono badania, które usiłują pogodzić różnice między tymi założeniami. Zaproponowano model bazujący na psychologicznych cechach podwładnego i sytuacyjnych cechach organizacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego strony 287 - 296
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Postrach K.: Teoria agencji a teoria stewarda w nadzorze korporacyjnym// Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego/ ed. ed. Piotr Urbanek, Instytut Ekonomii Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s.287-296
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 81 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi