Terapetyczne działanie peptydów stosowanych w preparatach kosmetycznych na starzejacą się skórę - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Terapetyczne działanie peptydów stosowanych w preparatach kosmetycznych na starzejacą się skórę

Abstrakt

W publikacji opisano obecnie stosowane na rynku kosmetycznym peptydy, które można podzielić na trzy grupy: peptydy rozkurczające (tzw. neuropeptydy), transportujące i sygnałowe (stymulujące). Wśród peptydów rozkurczających możemy wymienić: acetylo-heksapeptyd-3 (nazwa rynkowa Argireline), pentapeptyd-3 (nazwa rynkowa Leuphasyl) oraz acetylo-oktapeptyd-1 (nazwa rynkowa SNAP-8). Peptydy transportujące to niezwykle interesująca grupa peptydów, która wykazuje zdolność do tworzenia stabilnych kompleksów z jonami miedzi i transportu ich do wnętrza skóry. Peptydy sygnałowe to związki zdolne do inicjowania procesów wewnatrzkomorkowych, stymulowania syntezy kolagenu i wzrostu fibroblastów skóry właściwej. Najbardziej popularnym peptydem spośród tej grupy związków jest palmitoilo-pentapeptyd-3 o nazwie rynkowej Matrixyl.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne strony 629 - 643,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kukowska M., Dzierzbicka K.: Terapetyczne działanie peptydów stosowanych w preparatach kosmetycznych na starzejacą się skórę// Wiadomości Chemiczne. -., nr. nr 7-8 (2010), s.629-643
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi