Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono dopuszczone przez polskie prawo metody unieszkodliwiania odpadów medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem najczęściej stosowanych metod termicznych. Omówiono wytyczne dla prowadzenia procesu utylizacji odpadów w instalacji termicznej przeróbki odpadów. W końcowej części publikacji opisane zostały dwie jednostki przeznaczone do utylizowania odpadów medycznych, tj. instalacja w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf-Ekologia Sp. z o.o. w Jedliczu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 170 - 175,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Bochniak R., Gołąbek A., Wajs J.: Termiczne metody utylizacji odpadów medycznych// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 5(267) (2018), s.170-175
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 127 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi