Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA

Abstrakt

Kwasy nukleinowe są celem biologicznym dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Dlatego podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA.Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które może być podzielone na interkalację oraz wiązanie w małym rowku. Podczas interkalacji dochodzi do wpasowanie się płaskiej cząsteczki związku między pary zasad DNA, co skutkuje zaburzeniami w strukturze kwasu. Związki wiążące się w rowku są zwykle zbudowane z kilku pierścieni heteroaromatycznych oddzielonych od siebie krótkim łącznikiem, co umożliwia dopasowanie się związku do kształtu rowka. Ostatnio wzrasta zainteresowanie termodynamiką oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z DNA. Uzyskanie profilu termodynamicznego tego oddziaływania pozwala zrozumieć istotę tworzenia kompleksu na poziomie molekularnym.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Postępy Biochemii nr 56, strony 341 - 349,
ISSN: 0032-5422
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jagiełło K., Dopierała A., Mazerski J.: Termodynamiczne aspekty oddziaływania niskocząsteczkowych ligandów z DNA// Postępy Biochemii. -Vol. 56., nr. iss. 3 (2010), s.341-349
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi