Termodynamika niekowalencyjnego oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z dna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Termodynamika niekowalencyjnego oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z dna

Abstrakt

Kwasy nukleinowe są jednym z głównych celów biologicznych dla wielu antybiotyków oraz leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych. Podczas tworzenia nowych farmaceutyków ważna jest dokładna wiedza na temat sposobu wiązania się leku do DNA. Oddziaływanie ligand-DNA można podzielić na dwie grupy: 1. wiązanie kowalencyjne, które często prowadzi do utworzenie trwałych wiązań pomiędzy nićmi DNA, 2. fizykochemiczne wiązanie, które może być podzielone na interkalację oraz wiązanie w małym rowku. Podczas interkalacji dochodzi do wpasowanie się płaskiej cząsteczki związku między pary zasad DNA, co skutkuje zaburzeniami w strukturze kwasu. Związki wiążące się w rowku są zwykle zbudowane z kilku pierścieni heteroaromatycznych oddzielonych od siebie krótkim łącznikiem, co umożliwia dopasowanie się związku do kształtu rowka. Ostatnio wzrasta zainteresowanie termodynamiką oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z DNA. Uzyskanie profilu termodynamicznego tego oddziaływania pozwala zrozumieć istotę tworzenia kompleksu na poziomie molekularnym. Zastosowanie pomiarów termodynamicznych dla scharakteryzowania oddziaływań małocząsteczkowych ligandów z DNA stwarza możliwość uzyskania informacji na temat udziału poszczególnych typów oddziaływań w całkowitej zmianie entalpii swobodnej towarzyszącej utworzeniu kompleksu. Informacja na temat tego, jakie człony składają się na całkowitą zmianę entalpii swobodnej pozwala ocenić, który fragment struktury związku odpowiada za jego zdolność do selektywnego oddziaływania z wybraną sekwencją DNA.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011 strony 14 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Dopierała A., Wrosz P., Mazerski J.: Termodynamika niekowalencyjnego oddziaływania małocząsteczkowych ligandów z dna// VII Ogólnopolskie Studenckie Seminarium Naukowo- Technologiczne : Biomeditech : Badania i Innowacje : zeszyty naukowe, Sopot, 9-13 maja 2011/ ed. pod red. M. Czubenko, T. Merty. -Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2011, s.14-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi