Tester wydajności centralek IP PABX - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tester wydajności centralek IP PABX

Abstrakt

W artykule przedstawiono koncepcję i sposób realizacji testera wydajności centralek IP PABX pracujących z protokołem SIP i RTP. Jako kryterium określania wydajności przyjęto spełnienie granicznych wartości wielkości opisujących GoS i QoS. Zaproponowano architekturę testera wydajności, jego podział na bloki funkcjonalne i ich opis. Omówiono sposób generacji strumieni SIP i RTP koniecznych do badania wydajności centralek IP PABX, sposób określenia wielkości GoS i QoS oraz problemy wynikłe podczas realizacji testera. Na koniec scharakteryzowano testy jakim poddano zrealizowane rozwiązanie i omówiono otrzymane wyniki z testowania centralek IP PABX.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1416 - 1425,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Łabacki T., Szymański L.: Tester wydajności centralek IP PABX// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. No 8-9 [CD] (2010), s.1416-1425
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi