Testing motional accuracy of a manufacturing machine - a task imposed on modern maintenance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testing motional accuracy of a manufacturing machine - a task imposed on modern maintenance

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień utrzymania ruchu maszyn w powiązaniu z problemami parametryzacji zautomatyzowanych napędów. Przedstawiono krótki przegląd i kierunki rozwoju wspomagania komputerowego w ramach zakładowych systemów utrzymania ruchu. Zwrócono uwagę na pomijanie w popularnie publikowanych graficznych modelach systemów informatycznych CIM, ich podsystemów dedykowanych dla wspomagania utrzymania ruchu maszyn, podczas gdy takie komponenty oprogramowania są coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano podstawowe sposoby zbierania danych dla celów komputerowo wspomaganego utrzymania ruchu zespołów napędowych maszyn technologicznych. Przedstwiono przykładowe wyniki eksperymentów dotyczących rekomendownej przez autora metody zbierania danych o zachowaniu się automatycznego napędu, poprzez nieinwazyjny pomiar sygnałów sprzężeń zwrotnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Blacharski W.: Testing motional accuracy of a manufacturing machine - a task imposed on modern maintenance // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi