Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości zmęczeniowej wybranych trójwarstwowych łożysk cienkościennych. Zaprezentowano zdjęcia typowych pęknięć zmęczeniowych warstwy stopu łożyskowego. Obliczono i oceniono krytyczne wartości naprężeń stycznych warstwy ślizgowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of KONES nr 10, strony 259 - 269,
ISSN: 1231-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Sikora J., Kłopocki J., Majewski W.: Testing of fatigue strength limit of slide bearing materials// Journal of KONES. -Vol. 10., nr. 1-2 (2003), s.259-269
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi