Testowanie serwisów i infrastruktury teleinformatycznej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testowanie serwisów i infrastruktury teleinformatycznej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS

Abstrakt

Wzorem państw europy zachodniej Polska przystąpiła do rozwoju własnej aktywnej sieci geodezyjnej. Projekt ASG-EUPOS, obejmujący uruchomienie 98 stacji referencyjnych globalnych systemów pozycyjnych GPS i Glonass zrealizowano w latach: 2007-2008, Na przełomie maja i czerwca 2008 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii wyłonił konsorcjum naukowe, ktrórego zadaniem było przeprowadzenie kompleksowych testów serwisów pozycyjnych sieci oraz jej infrastruktury teleinformatycznej. Zepół Politechniki Gdańskiej, Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zrealizował, na obszarze całego kraju rozległe badania geodezyjne i informatyczne. Niniejszy artykuł stanowi, znacząco uogólniony, raport z przeprowadzonych analiz, w którym sformułowano wnioski w zakresie usług pozycyjnych jak i jakości architektury teleinformatycznej narodowej sieci ASG-EUPOS. Nadmienić należy, iż liderem projektu był Zakład Geodezji WILiŚ Politechniki Gdańskiej. W wyniku badań stwierdzono spełnianie przez sieć deklarowanych założeń technicznych w zakresie dokładności wyznaczeń położenia serwisów oraz jakości świadczonych usług teleinformatycznych. Uruchomienie krajowej sieci znacząco zwiększyło efektywność realizacji prac geodezyjnych na terenie kraju oraz zapewniło wyznaczenie położenia w aplikacjach nawigacyjnych i transportowych z dokładnością określenia pozycji wynoszacą 2-3 cm.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Specht C., Nowicki K., Oszczak S.: Testowanie serwisów i infrastruktury teleinformatycznej aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi