Testowanie w przyrostowym i ewolucyjnym cyklu życia oprogramowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testowanie w przyrostowym i ewolucyjnym cyklu życia oprogramowania

Abstrakt

Artykuł prezentuje doświadczenia dotyczące procesu testowania złożonego systemu internetowego rozwijanego w okresie ostatnich pięciu lat. System ten powstaje w cyklu przyrostowym i ewolucyjnym, przechodząc do kolejnych wydań. Rozróżniono wydania główne, które są poprzedzane pełnym zakresem testów regresji oraz wydania rozszerzające, gdzie zakres testowania jest zawężony. Wyjaśniono miejsce procesu testowania w kontekście zarządzania zmianami oraz środowisko testowe i związane z nim wsparcie narzędziowe. Przedstawiono format dokumentowania przypadków testowych. Wyjaśniono zakres i problemy związane z automatyzacją testów. Przedstawiono dane prezentujące nakłady na testowanie oraz wskazujące korzyści wynikające z automatyzacji procesu testowania. Przedstawiono również plany dotyczące dalszego rozwoju zastosowanej metody testowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych strony 153 - 160
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Górski J., Witkowicz M.: Testowanie w przyrostowym i ewolucyjnym cyklu życia oprogramowania// Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych/ ed. eds. Janusz Górski, Cezary Orłowski. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2010, s.153-160
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi