Tests on lateral resistance in railway track during operation of tamping machine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tests on lateral resistance in railway track during operation of tamping machine

Abstrakt

Artykuł prezentuje koncepcję prowadzenia badań oporów poprzecznych w trakcie procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego za pomocą podbijarki. Jest to zatem kontynuacja badań nad zastosowaniem podbijarki torowej w diagnostyce toru bezstykowego; wcześniej zajmowano się kwestią określania sił podłużnych w szynach. Przedstawiono sposób wyznaczania oporów poprzecznych polegający na ciągłej rejestracji przemieszczenia oraz siły z jaką podbijarka przemieszcza tor w płaszczyźnie poziomej. Uzyskane wyniki umożliwiają ocenę badanego zjawiska z punktu widzenia stanu ustabilizowania podsypki, rozkładu występujących oporów poprzecznych na długości badanych odcinków toru kolejowego, a także wpływu sił podłużnych, występujących w tokach szynowych.Przeprowadzone badania potwierdziły tezę o możliwości wykorzystania podbijarki torowej w diagnozowaniu stanu oporów poprzecznych w torze kolejowym. Sformułowano kierunki dalszych prac w tej dziedzinie, o charakterze wdrożeniowym, mających na celu dopracowanie systemu pomiarowego oraz sposobu archiwizowania i interpretacji wyników pomiaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT nr 225, strony 325 - 340,
ISSN: 0954-4097
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Koc W., Wilk A., Chrostowski P., Grulkowski S.: Tests on lateral resistance in railway track during operation of tamping machine// PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT. -Vol. 225, nr. iss. F3 (2011), s.325-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 78 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi