Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych

Abstrakt

Podjęto próbę oszacowania wpływu materiałów budowlanych otrzymanych z surowców odpadowych na środowisko przy wykorzystaniu tekstów toksyczności. Jako materiał wyjściowy użyto lotne popioły oraz pyły (SSA) będące pozostałością po procesie spalania komunalnych osadów ściekowych (KOŚ) pochodzących z Oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku. Do określenia toksyczności materiałów budowlanych wytworzonych z odpadowych surowców oraz porównania tego parametru z materiałami komercyjnymi posłużono się testami biologicznymi, w których jako wskaźnik zanieczyszczenia stosuje się rośliny wrażliwe na określone toksyny. Celem przeprowadzonych badań było potwierdzenie zasadności zagospodarowania SSA w postaci alternatywnego bądź dodatkowego surowca przeznaczonego do wytwarzania materiałów budowanych. Podkreślono również wagę użytych testów toksyczności w rozwoju sposobów utylizacji stałych pozostałości otrzymywanych podczas termicznej utylizacji nadmiarowych osadów ściekowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 32 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Wydawnictwo MALAMUT 2017)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 32 - 39,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kęprowski B., Kamińska A., Cieślik B., Konieczka P.: Testy toksyczności jako narzędzie do oceny nowoczesnych metod zagospodarowania pozostałości po termicznej utylizacji osadów ściekowych// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 4 (2017), s.32-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi