TETRA jako system sensorowy do monitorowania i raportowania pracy urządzeń zdalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

TETRA jako system sensorowy do monitorowania i raportowania pracy urządzeń zdalnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania systemu trankingowego TETRA w roli systemu sensorowego do monitorowania i raportowania pracy urządzeń zdalnych. Omówiono zalety i wady systemu TETRA dla wymienionych zastosowań. Opisano także wybrane właściwości protokołów bezpołączeniowych (UDP), uzasadniające ich użycie. Propozycje zastosowań rozszerzono o badania przeprowadzone na działającym systemie TETRA. We wnioskach podsumowano wyniki badań i przedstawiono uwagi związane z implementacją końcowego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej strony 53 - 59,
ISSN: 0860-889X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Brewka M., Gajewska M., Gajewski S., Staszkiewicz L.: TETRA jako system sensorowy do monitorowania i raportowania pracy urządzeń zdalnych// Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. -., nr. Nr 185A (2011), s.53-59
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi