Tetraethylammonium bis(N,N-diethyldithiocarbamato-k2S,S')iodocadmate(II) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tetraethylammonium bis(N,N-diethyldithiocarbamato-k2S,S')iodocadmate(II)

Abstrakt

W ramach prezentowanej pracy otrzymano bis-(N,N-dietyloditiokarbaminiano-2S,S')jodokadmian tetraetyloamoniowy, krystalizujący w układzie rombowym, w grupie przestrzennej Pnma. Związek ten posiada kompleksowy anion [Cd(S2NEt2)2I]-, w którym do centralnego atomu Cd przykoordynowane są dwa kleszczowe ligandy ditiokarbaminianowe oraz atom jodu. Centralny rdzeń tego związku, w odróżnieniu od innych układów typu [Cd(dtc)X], posiada geometrię typu piramidy o podstawie kwadratowej, z płaszczyzną podstawy wyznaczoną przez cztery atomy siarki z ligandów chelatujących, z atomem kadmu wysuniętym o 0,760 Å ponad płaszczyznę S4 w stronę atomu jodu, w pozycji apikalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS nr 62, strony 0 - 0,
ISSN: 0108-2701
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi