Tetrakis(m2-methanol-k2O:O)bis(methanol-kO)-(m2-tri-tert-butoxysilane-thiolato-k3S:O,S)-bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-k2O,S)-tetrasodium(i) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tetrakis(m2-methanol-k2O:O)bis(methanol-kO)-(m2-tri-tert-butoxysilane-thiolato-k3S:O,S)-bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-k2O,S)-tetrasodium(i)

Abstrakt

Związek [Na4(C12H27O3SSi)4(CH4O)6] jest rozpatrywany jako addukt trzech jonów - dwujądrowego kationu [Na2(MeOH)6]2+ oraz dwóch anionów [Na{SSi(OtBu)3}2] - utworzony dzięki istnieniu krótkich kontaktów pomiędzy tymi jonami.Obecność mostków siarczkowych i tlenkowych oraz wiązań wodorowych O-H...O and O-H...S, sprawia, że w rezultacie wszystkie atomy Na w czterojądrowym kompleksie są pięciokoordynacyjne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi