The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying

Abstrakt

W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej rozpoczęto badania nad wykorzystaniem serwisu pomiarów fazowych NAVGEO aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS dla przeprowadzania ciągłych pomiarów przebiegu trasu kolejowej. Celem kontynuowanych badań jest próba oceny możliwości zastosowania pomiarów fazowych GNSS, realizowanych przez kilka odbiorników, dla projektowania oraz inwentaryzacji toru kolejowego. Do oceny dokładności określenia osi toru wyznaczono wartości odchyleń poprzecznych pozycji (ang.: XTE - cross track error) od kierunku zasadniczego. Zmienną XTE poddano metodom analizy sygnałowej (filtracji dolnoprzepustowej Czebyszewa i szybkiej transformacji Fouriera) w celu wyeliminowania wpływu przypadkowych błędów pomiarowych i uzyskania współrzędnych reprezentujących rzeczywisty kształt toru.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Transport nr 24, strony 307 - 320,
ISSN: 0866-9546
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Koc W., Specht C., Chrostowski P., Palikowska K.: The accuracy assessment of determining the axis of railway track basing on the satellite surveying// Archives of Transport. -Vol. 24., iss. 3 (2012), s.307-320
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi