The analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel elements on the steel structure life cycle costs - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel elements on the steel structure life cycle costs

Abstrakt

Steel products are widely used in the construction for the performance of essential and additional elements of engineering structures. They are characterized by high tensile strength, compression and bending, the structure homogeneity, the possibility of assembly regardless of the season and climatic conditions, ease of processing and the possibility of almost any shape. The main disadvantage of steel structures is their high susceptibility to corrosion, which depends on local operating conditions and the type of applied corrosion protection system. The aim of the research carried out by the authors is to indicate the possibility of reducing the costs associated with anti-corrosion protection, incurred at the stage of operation of the steel structure over a period of several decades. The scope of the research includes the life cycle cost analysis for selected steel elements using three alternative corrosion protection systems. The subject of the research is the analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel constructions on its life cycle costs. On the chosen example of the selected object and problems related to its use and maintenance, the possibility of using a singlelayer protection in the form of a metallization coating made in a hot-dip galvanizing process, a three-layer varnish coating based on liquid paints and protection composed of a galvanized metallization coating and a two-layer paint coating is considered. The assessment is carried out in accordance with the life-cycle cost estimation algorithm (LCC).

Cytowania

 • 1

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 424 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2018 The Authors)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
Creative Construction Conference 2018 - Proceedings strony 220 - 225
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kristowski A., Grzyl B., Kowalski D..: The analysis of the influence of the corrosion protection method of selected steel elements on the steel structure life cycle costs, W: Creative Construction Conference 2018 - Proceedings, 2018, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3311/ccc2018-029
Bibliografia: test
 1. D. Kowalski, Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i ich przyszłe utrzymanie, (2007).
 2. E. Urbańska-Galewska, D. Kowalski, Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, Warszawa, Arkady ( 2015). otwiera się w nowej karcie
 3. D. Kowalski, Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element, Corrosion Protection, vol. 60, no. 3, pp. 65-68 (2017). otwiera się w nowej karcie
 4. D. Kowalski, Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposaŜenia obiektów mostowych, Ochrona. przed Korozją, vol. 60, no. 3, pp. 65-68 (2017). otwiera się w nowej karcie
 5. Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeń powietrza Dz.U. UE 322. otwiera się w nowej karcie
 6. Dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a takŜe zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE. otwiera się w nowej karcie
 7. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczania lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych wyposaŜeniowych oraz związanych z budynkami i tym elementami konstrukcji oraz mieszaninach do odnawiania pojazdów, Dz. U. z 2016, poz. 1353. otwiera się w nowej karcie
 8. D. Kowalski, B Grzyl, A. Kristowski, The Cost Analysis of Corrosion Protection Solutions for Steel Components in Terms of the Object Life Cycle Cost, Civil and Environmental Engineering Reports 26.3, pp. 5-13 (2017). otwiera się w nowej karcie
 9. B. Grzyl, A. Kristowski, K. Jamroz, A. Gobis, Methods of estimating the cost of traffic safety equipment's life cycle. In MATEC Web of Conferences (Vol. 122, p. 02003), EDP Sciences, (2017). otwiera się w nowej karcie
 10. PN-EN 63300-3-3 Zarządzanie niezawodnością część 3-3: Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu Ŝycia (2006).
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi