The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants

Abstrakt

Opisano możliwości wykorzystania odcinka handlowej kapilarnej kolumny chromatograficznej do pobierania próbek analitów z powietrza w celu ich chromatograficznego oznaczenia. Opracowany sposób opary jest na wykorzystaniu techniki równowagowej. Stężenia analitów w badanym medium mogą być obliczone na podstawie znajomości wartości odpowiednich współczynników podziału wyznaczonych w trakcie badań modelowych.

Marta Dudek, Lidia Wolska, Michał Pilarczyk, Bogdan Zygmunt, Jacek Namieśnik. (2002). The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants, 48, 913-918.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CHEMOSPHERE nr 48, strony 913 - 918,
ISSN: 0045-6535
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Dudek M., Wolska L., Pilarczyk M., Zygmunt B., Namieśnik J.: The application of an open tubular trap in analysis of organic air pollutants// CHEMOSPHERE. -Vol. 48., (2002), s.913-918

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi